اخبار دبیرخانه سلامت و امنیت غذا استان
تصنیف الأخبار 
رمز الخبر : 91369  |  تأریخ الوقوع : 1443/04/26 22:19:9
اولین نشست دبیرخانه های شورای سلامت دانشگاه / دانشکده دهای علوم پزشکی استان در تاریخ 1400/09/10 در محل دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان برگزار شد.
رمز الخبر : 91292  |  تأریخ الوقوع : 1443/04/18 23:0:11
امروز 1400/09/02چهارمین کمیته صیانت از حقوق مردم در سلامت و امنیت غذایی به ریاست معاون محترم سیاسی اجتماعی با دستور کارهای تبیین اجرای برنامه بهبود تغذیه و امنیت غذایی در استان وگزارشی از وضعیت س ...
رمز الخبر : 91243  |  تأریخ الوقوع : 1443/04/11 20:17:40
نشست اندیشگاه سلامت استان با موضوع کنترل و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر با حضور اساتید و اندیشمندان حوزه سلامت در بخش های آموزشی، پژوهشی و اجرایی در تاریخ 1400/08/25 برگزار شد.
رمز الخبر : 91210  |  تأریخ الوقوع : 1443/04/10 20:22:13
امروز نشست تبیین محورهای اجرایی نخستین جشنواره مشارکت های اجتماعی سلامت به محوریت مدیریت مشارکتهای مردمی دانشگاه و همکاری دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان با حضور پیامگزاران تعدادی از دس ...
رمز الخبر : 91160  |  تأریخ الوقوع : 1443/04/05 16:30:4
سومین کمیته صیانت از حقوق مردم در سلامت و امنیت غذایی به ریاست معاون سیاسی اجتماعی استانداری با موضوع بررسی چالشه های مرتبط با کشتار غیر مجاز دام و راهکارهای پیشگیری از آن در تاریخ 1400/08/18 برگ ...
رمز الخبر : 91084  |  تأریخ الوقوع : 1443/03/26 20:56:25
امروز مورخ 1400/08/10 کمیته آب و فاضلاب به ریاست معاون سیاسی اجتماعی استانداری تشکیل شد.
رمز الخبر : 91050  |  تأریخ الوقوع : 1443/03/21 19:43:29
در تاریخ 1400/08/03 با حضور معاون سیایسی اجتماعی استانداری و تعدادی از مدیران کل و مسئولین استانی جلسه شورای سلامت شهرستان اندیکا در منطقه چلو از توابع آن شهرستان برگزار شد.
رمز الخبر : 90991  |  تأریخ الوقوع : 1443/03/13 22:38:39
دومین کمیته صیانت از حقوق مردم در سلامت با رویکرد دخانیات و ساماندهی و جمع اوری قلیان در سطح اماکن عمومی در تاریخ 1400/07/27 به ریاست معاون محترم سیاسی اجتماعی استانداری تشکیل شد.
رمز الخبر : 90988  |  تأریخ الوقوع : 1443/03/13 17:21:11
پنجمین کمیته فنی / اجرایی سالمسازی محصولات کشاورزی اولویت دار با موضوع مدیریت پسماند وآلودگی خاک و بازارسازی محصولات تولیدی سالم در تاریخ 26 مهرماه در سالن اجتماعات جهاد و کشاورزی استان تشکیل شد.
رمز الخبر : 89954  |  تأریخ الوقوع : 1443/03/07 21:7:39
سومین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان عصر روز سه شنبه در محل استانداری خوزستان برگزار شد
الصفحة1مِن212.التالي.إذهب

برگزاری چهارمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0