• ساعت : ۲۰:۴۹:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ 
  • کد خبر : ۸۹۴۹۱
برگزاری جلسه خانه مشاركت در سلامت استان
خانه مشارکت در سلامت استان
امروز(10/06/1400) جلسه خانه مشارکت مردم در سلامت استان خوزستان با شرکت نمایندگان تشکل های مردمی عضو خانه مشارکت در سلامت و نمایندگان خانه مشارکت در سلامت شهرستان ها به صورت مجازی برگزار شد.

امروز(10/06/1400) جلسه خانه مشارکت مردم در سلامت استان خوزستان با شرکت نمایندگان تشکل های مردمی عضو خانه مشارکت در سلامت و نمایندگان خانه مشارکت در سلامت شهرستان ها به صورت مجازی برگزار شد. ابتدا خانم دکتر فرج زاده کارشناس محترم گروه واگیر معاونت مرکز بهداشت استان به نقش خانه های مشارکت در سلامت مردم در مدیریت و کنترل کرونا پرداخته و انتظارات حوزه سلامت در این خصوص را بیان داشتند در ادامه دکتر سیروس داودی رییس خانه مشارکت در سلامت استان اهم برنامه های اجرایی و آموزشی مورد نظر در 6 ماهه دوم سال را عنوان نمودند. در پایان مهندس احمدپور رییس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی ضمن تبیین جایگاه خانه مشارکت به ایجاد ارتباط موثر جهت تحقق اهداف حوزه سلامت بین خانه های مشارکت در سلامت و پیامگزاران سلامت دستگاه های اجرایی در سطح استان و شهرستان ها تاکید و مطالب ارائه شده را را جمع بندی نمودند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

    6.0.3.0
    V6.0.3.0