• ساعت : ۲۰:۱۶:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ 
  • کد خبر : ۸۹۷۹۳
تشكیل جلسه اركان شورای هماهنگی اركان دبیرخانه ساغ استان
در تاریخ 1400/07/07به منظور پایش برنامه عملیاتی دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی اولین جلسه شورای هماهنگی ارکان دبیرخانه ساغ استان خوزستان در محل این دبیرخانه تشکیل شد.

در این جلسه ضمن اعلام هدف از تشکیل  شورای هماهنگی ارکان ساغ استان توسط رییس این دبیر خانه ، معرفی مختصر ارکان دبیرخانه وحیطه های فعالیت آن توسط روسای ارکان انجام پذیرفت. سپس محورهای مختلف برنامه عملیاتی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور و استان و زمینه های همکاری هر یک از ارکان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مقرر شد پس از نهایی شدن برنامه عملیاتی استانی دبیرخانه، شرح وظایف هر یک از ارکان به تفکیک جهت استحضار و پیگیری موضوع ارسال گردد و به صورت ماهیانه پروژه های مورد نظر در برنامه عملیاتی مورد پایش و ارزشیابی قرار گیرد.در پایان رییس دبیرخانه ساغ استان به برخی از چالش های موجود در راستای اجرای برنامه های این دبیرخانه اشاره نمودند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

    6.0.3.0
    V6.0.3.0