• ساعت : ۲۱:۷:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ 
  • کد خبر : ۸۹۹۵۴
برگزاری سومین كارگروه سلامت و امنیت غذایی استان
سومین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان عصر روز سه شنبه در محل استانداری خوزستان برگزار شد

در این جلسه ابتدا رییس دانشگاه علوم پزشکی با تاکید بر نزدیک شدن به آغاز بارش ها یپاییزی و لزوم تشدید عملیات هرس درختان کنوکارپوس جهت جلوگیری از بروز بیماری های تنفسی به ارائه گزارش مختصری از تاثیر هرس این گونه گیاهی در کاهش بار مراجعین  دارای علائم تنفسی به مراکز درمانی نمودند. در ادامه مدیر گروه سلامت محیط و حرفه ای معاونت بهداشت دانشگاه گزارش مبسوطی از وضعیت آب شرب مناطق شهری و روستایی ارائه نمودند و سپس معاون شرکت آبفای استان به بیان چالش های آن حوزه پرداختند. در پایان استاندار محترم ضمن جمع بندی مصوبات بر ضرورت پیگیری تحویل تصفیه خانه شهرستان اغاجاری توسط سازمان آب و برق به شرک آب و فاضلاب تاکید نموده و اظهار داشتند شرکت آبفا استان لازم است ظرف یک هفته نواقص مرتبط با آب شرب شهری و روستایی شناسایی شده توسط معاونت بهداشت دانشگاه را اولویت بندی و نسبت به رفع آن اقدام نماید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

    6.0.3.0
    V6.0.3.0