• ساعت : ۱۷:۲۱:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ 
  • کد خبر : ۹۰۹۸۸
كمیته اجرایی/ فنی سالمسازی 8 محصول كشاورزی
پنجمین کمیته فنی / اجرایی سالمسازی محصولات کشاورزی اولویت دار با موضوع مدیریت پسماند وآلودگی خاک و بازارسازی محصولات تولیدی سالم در تاریخ 26 مهرماه در سالن اجتماعات جهاد و کشاورزی استان تشکیل شد.

<p>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin&quot;&gt;در این جلسه ضمن بررسی علل و عوامل آلایندگی خاک و ارائه راهکارهای کارشناسی در این خصوص به سموم جایگزین&amp;nbsp;و بیولوژیکی اشاره شد که در حال حاضر مورد تایید مراکز تحقیقات کشاورزی استان&amp;nbsp;می باشد. و البته چالش های پیش روی کشاورزان&amp;nbsp; نیز مورد بررسی قرار گرفت.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin&quot;&gt;&amp;nbsp;در ادامه جهت پیگیری موضوع بازارسازی محصولات غذایی سالم تولیدی در استان ضمن دعوت از مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ایشان در خصوص ایجاد غرفه عرضه محصولات غذایی سالم به منظور حمایت از کشاورزان و فرهنگ سازی جهت عموم جامعه قول مساعد همکاری دادند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p>

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

    6.0.3.0
    V6.0.3.0