• ساعت : ۲۲:۳۸:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ 
  • کد خبر : ۹۰۹۹۱
برگزاری دومین كمیته صیانت از حقوق مردم در سلامت و امنیت غذایی
دومین کمیته صیانت از حقوق مردم در سلامت با رویکرد دخانیات و ساماندهی و جمع اوری قلیان در سطح اماکن عمومی در تاریخ 1400/07/27 به ریاست معاون محترم سیاسی اجتماعی استانداری تشکیل شد.

کمیته صیانت از حقوق مردم در سلامت با رویکرد دخانیات و ساماندهی و جمع آوری قلیان در سطح اماکن عمومی به ریاست معاون  سیاسی اجتماعی استانداری تشکیل شد در ابندا  موسوی معاون اداره کل امور اجتماعی استانداری بر اهمیت همکاری های بین بخشی جهت پیشگیری و کنترل دخانیات و نیز فرهنگ سازی عمومی تاکید نمودند. سپس  معلم مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشت گزارش کاملی از چالش های حوزه کنترل دخانیات ارائه نمودند ایشان استمرار در برخورد قانونی و قضایی با متخلفین عرضه دخانیات و توزیع قلیان در اماکن عمومی را یکی از مهمترین راه های ساماندهی وضعیت فعلی برشمردند.در ادامه نبوتی فرماندار ایذه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در آن شهرستان به عنوان پایلوت برنامه شهر بدون دخانیات ارائه نمودند. پس از بحث و تبادل نظر شرکت کنندگان در جلسه معاون اداره کل امور اجتماعی مطالب جلسه را جمعبندی و مصوبات را اعلام نمودند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

    6.0.3.0
    V6.0.3.0